Projekty UE

Implementacja innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie terapii i diagnozy próchnicy zębów.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy Stomatologii dziecięcej Wiewiór.ka spółka z ograniczona odpowiedzialnością poprzez wdrożenie dwóch rodzajów badań:
-własnych pn. „Opracowanie badań procesu leczenia dentystycznego małoletnich dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz szczegółowej procedury i etapów w metodzie „na kangurka” celem uruchomienia ulepszonej usługi leczenia metodą „na kangurka” zakupionych pn.”Opracowanie algorytmu predykcyjnego detekcji próchnicy zęba z fotografii cyfrowej w celu przyspieszenia leczenia pacjenta” celem wdrożenia nowej, innowacyjnej usługi zdalnej diagnostyki zmian próchniczych przeznaczonej na rynek krajowy i eksport.
Projekt przyczyni się także do zaspokojenia potrzeb zidentyfikowanych w obszarze działalności Wnioskodawcy oraz rynku usług stomatologicznych.

Wartość projektu: 911 690,00 PLN

Dofinansowanie: 455 753,83 PLN

W związku z zaplanowaną realizacją projektu pt.: . „IMPLEMENTACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH W ZAKRESIE TERAPII I DIAGNOZY PRÓCHNICY ZĘBÓW”
aplikującego o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego,
Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne,
niniejszym zapraszamy do udziału w następujących postępowaniach:
1. 1/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 1_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.
1.2 RZUT ŚCIAN
1.3-RZUT-SUFITÓW
1_koordynacja wentylacji
S4_kanał techniczny

2. 2/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 2_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.
Plan instalacji wentylacji – branża sanitarna – Rys.1

3. 3/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 3_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.
1.2 RZUT ŚCIAN
1.3 RZUT SUFITÓW
Plan przychodni

4. 4/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 4_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.
Plan instalacji sanitarnej – branża sanitarna – Rys.1

5. 5/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 5_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.
1.1 RZUT ARANŻACJI
1.4 RZUT PODŁÓG
Instalacja elektryczna

6. 6/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 6_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.

7. 7/2017/UE
Zapytanie ofertowe nr 7_2017_UE – Wiewiórka Sp. z o.o.
Załącznik nr 4 – Raport z prac B+R nad opracowaniem algorytmu predykcyjnego

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH:
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych postępowań ofertowych jako najkorzystniejszych oferentów wyłoniono następujące podmioty:
1. W ramach postępowania nr 1/2017/UE najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma AKUSTYK MONT Sp. z o.o.
2. W ramach postępowania nr 2/2017/UE najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma A.W. Klima Sp. z o.o.-Sp.K.
3. W ramach postępowania nr 3/2017/UE najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma PPHU Acca Marian Dak

4.W ramach postępowania 4/2017/UE najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma MARVIK INSTALACJE Marzena Majewska
5. W ramach postępowania 5/2017/UE najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma P.H.U „SCRAP II” S.C.
6. W ramach postępowania 6/2017/UE najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma BALDENT – Jacek Balon Naprawa Sprzętu Medycznego